Fotbalový stadion

1 velká budova, jejíž součástí je také restaurace Sport Club a šatna pro atletický oddíl
1 menší budova - bývalý bar MOVA, který bude v budoucnu předělán na šatny a zázemí pro oddíly