Povinná dokumentace

Dokumentace příspěvkové organizace obsahuje důležité dokumenty, jako je schválený rozpočet, zpráva o činnosti, technické specifikace, provozní řády a bezpečnostní předpisy, které jsou nezbytné pro správné fungování a řízení organizace.
Tyto dokumenty slouží jako pomůcka pro finanční plánování, sledování a vyhodnocování činnosti a zajištění bezpečnosti na zařízení.